torsdag 30 juli 2015


Krister Tordsson

I blått fält med av vågskura bildad stam av silver en stolpvis ställd röd kräfta. På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med blått och hjälmbindel av blått och rött. Hjälmprydnad: en uppstigande röd kräfta, hållande i klorna två lans- eller nålliknande föremål av silver.
Krister Tordssons vapen. Teckning av Anders Segersven.

Krister Tordsson är en svårfångad fisk (eller borde man säga kräfta) i historiens grumliga vatten. Hans levnad, verksamhet, födelse- och dödsår är okända. Hans vapen är åtminstone bevarat i några versioner.

Han skrev sig till Krabbenäs eller Krabbeby, tydligen beläget i Östra Nyland eftersom hans vapen en gång i tiden förekommit både i Borgå och Mörskom kyrkor. Hans sigillavtryck med kräftan och initialerna CT är bevarat, härrörande från år 1565. På vapnet som förekommit i Borgå kyrka var kräftan ställd bjälkvis och hade som hjälmprydnad en påfågelsstjärt. Hausen har dokumenterat vapnet i den form som ovan.
Krister Tordssons sigill från 1565.

Tydligen anspelar kräftan på gårdsnamnet Krabbenäs/by. Knepigare är att reda ut vad kräftan egentligen har i klorna; Gustaf von Numers utmanade heraldikerkollegorna redan år 1978 i Heraldica Fennica att göra förslag, men såvitt jag vet är föremålen ännu odefinierade.

För den som undrar: Ja, färgsättningen på vapnet bryter mot tinkturregeln så det smäller om det, men de här färgerna är nu en gång obestridligen dokumenterade så här. Kombinationen rött/blått förekommer i flere vapen från den här tiden, förresten.

Källor:
Hausen: Vapensköldar fordom uppsatta i Finlands kyrkor
Hausen: Bidrag till Finlands historia
Hausen: Anteckningar gjorda under en Antiqvarisk forskningsresa sommaren 1876 i Östra Nyland
Gustaf von Numers: Heraldisk förlustelse i finskt 1200- 1500-tal, Heraldica Fennica 1978

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar