onsdag 30 september 2015

Kommunförbundets vapensamling

En av de mindre kända heraldiska sevärdheterna i Helsingfors utgörs av den samling av kommunvapen som finns i finska Kommunförbundets lokaliteter "Kommunernas Hus". Kommunförbundet är ju som bekant kommunernas och städernas intresseorganisation.

Samlingen var enligt uppgift i princip komplett i slutet av år 2011 och omfattade då 607 kommunvapen för nuvarande och tidigare kommuner och städer i Finland och också tidigare kommuner på avträdda områden i Karelen. Mer om det nedan.

Kommuner och städer i Finland har ju haft som sed att låta tillverka väggsköldar av gips eller plast för att pryda egna väggar eller ge som gåva till samarbetspartners, närmast sjukvårdsdistrikt, militärförband, skolor och dylikt. Det är alltså sådana sköldar som samlingen omfattar.

Samlingen är i princip öppen för allmänheten om man förstår att anlända under tjänstetid och förklara sitt ärende för vaktmästaren. 


Vapnen för de avträdda områdena i Karelen är något av ett specialfall. De flesta hade inget vapen före år 1944, om de inte var städer som Viborg, Sordavala och Kexholm. Notera att lagen som gjorde det möjligt för kommuner att anta vapen kom först 1949. De här "kommunvapnen" är alltså efterhandskonstruktioner av traditionsföreningar och har ingen som helst officiell ställning. Man har hur som helst låtit samla en vägg av dessa också på Kommunförbundet.


På bordet låg ett par aspiranter till av dessa traditionsvapen. Som synes är entusiasmen större än den heraldiska kunskapen ibland. Ingen myndighet övervakar visserligen korrektheten i dylika icke-officiella skapelser.


Här har vi några vapen från västra Nyland, i centrum nyskapelsen för Raseborg.


Det här gav upphov till en del munterhet, men nej, det var visst inget kommunvapen...Kommunförbundets hemsida


Anders Segersven


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar