lördag 18 april 2015


Ericus Erici släkt

Sköld kluven i rött, vari en sexuddig stjärna av silver, och blått, vari en halv från skuran framväxande lilja av silver. På hjälmen ett blått och rött hjälmtäcke fodrat med silver och med hjälmbindel av silver, rött och blått. Hjälmprydnad: en uppväxande lilja av silver.

Vapen för Ericus Erici släkt. Teckning av Anders Segersven.
Släkten börjar med Ericus Jacobi (Erik Jakobsson), kyrkoherde i Letala 1554. Uppgifter finns om att släkten skulle ha härstammat från Ungern, där burit namnet Brandini och beklätt adliga ämbeten. Det är troligen enbart en familjelegend. Sonen Ericus Erici (Erik Eriksson) var biskop i Åbo 1583-1625 med undantag för några kortare perioder då han var i onåd. Hertig Karl lät fängsla honom 1599 då han stödde konung Sigismund. Han frikändes och återfick sitt ämbete 1602. Hertig Karl (sedermera Karl IX) hade dock en gås oplockad med honom och avhöll bispen åter från ämbetet 1606-09. Även denna gång gjorde han comeback.

Ericus Erici gjorde en stor insats inom den finska kyrkan och för det finska språket. Han var ordförande i en kommitté för översättande av bibeln till finska år 1602. Det hela blev sedermera ett par katekeser och en postilla på finska.

År 1589 blev Ericus förlänad adlig frihet i Finland och han hade frälse på två hemman i Letala socken. Där lät han uppföra Sorola säteri, till vilket släkten skrev sig. Sonen Ericus Erici junior föddes omkring 1580. Han studerade vid flere universitet i Europa, bl.a. Jena, Rostock och Wittenberg. Vid Sigismunds hov blev han katolik och reste sedan till Rom där han kallade sig ”Ericus Flaminius di Sorola”. Han var den som ivrade för släktens ungerska ursprung. Efter att ha utdimitterats från Collegium Romanum 1611 försvann han i okända öden. Biskopen kom alltså att överleva sina barn och slöt själv sin ätt.

Ericus Erici vapen framställs ofta med en mitra ovanför skölden. Den är att betrakta som ett tjänstetecken och hör inte till släktvapnet. I Åbo domkyrka har förekommit en intressant variant av vapnet; en sköld med ovan en sexuddig stjärna och nedan en lilja. Ericus Erici senior begrovs i domkyrkan år 1625 och detta var kanske hans begravningsvapen. Sigillen visar dock att han brukade den kluvna skölden.

Källor:

Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Hausen: Vapensköldar fordom uppsatta i Finlands kyrkor
Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar