fredag 24 april 2015


Arend Scheringssons släkt

En sköld med tre rundlar i balk ställda. Hjälmprydnad: tre rundlar, 1+2, ställda mellan ett par vesselhorn. Tinkturer okända.

Arend Scheringssons vapen. Gråskala använd för att markera att tinkturerna är okända. Teckning av Anders Segersven.
Arend Scheringsson kom till Finland för att sköta sin svärfader Hans Johanssons till Hartikkala gods. Han fick 1607 förläning i Töfsala socken och uppförde där Tammisto säteri. Han var utomäktenskaplig son till Schering Eriksson Arp i Lekeryds socken, Jönköpings län, och brukade dennes sköldemärke. Han avled omkring 1618 och slöt själv sin ätt på svärdssidan.

Alla hans fyra döttrar använde efternamnet Stjerna vilket han själv inte tycks gjort. De gifte sig alla med finländska män; Maria med ryttmästaren Arvid Anckarsköld, Margareta med majoren Mikael Sölfverarm, Iliana med kyrkoherden och lagläsaren Klaudius Martini Brenner och Anna med kaplanen i Töfsala, herr Erik. Då Iliana ingick ofrälse gifte noteras det att generalguvernören Per Brahe tvingade henne att sälja sina frälsegods till svågern Anckarsköld.

Mer om släktens ursprung i Lekeryd är inte känt, t.ex. Ranekes Svenska Medeltidsvapen tar inte upp varken Arp eller Schering Eriksson.

Källa:
Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar