torsdag 18 juni 2015

Ny logotype för Åbo stad

Ursprungligt vapen till vänster och den nya logotypen till höger. Bildkälla: Iltalehti.


Åbo stad har i februari 2015 beslutit om att ta i bruk en ny logotype för staden, designad av reklambyrån Satumaa. Som det brukar i dylika ärenden, har det hela förorsakat en del debatt och upprörda känslor, där också priset för hela paketet, 40 000 euro, har spelat in.

Heraldikern Tom C Bergroth, som fungerat som heraldiskt sakkunnig för Åbo stad sedan 1984, blev inte tillfrågad i ärendet och kände sig sidsteppad. Han anförde kritik mot slutresultatet och konstaterade att han kunnat göra en modernisering för 1500 euro. Stadens kommunikationschef konstaterade senare att 40 000 euro gällde mycket mer än endast själva logotypen, och att man i det hela hade glömt bort Bergroth (!). Man hade istället konsulterat heraldikern Petteri Järvi, också verksam i Åbo och nog så kunnig inom området. Det förblir dock oklart i hur stort avseende man beaktat eventuella heraldiska råd.

Alltnog, vad ska man då säga om Åbo stads nya logotype? Tja, värre har man väl sett, men visst är det synd att gammal äkta heraldik (vapnet är från sigillet av år 1309) ersätts av renodlad pseudoheraldik.

Åbo Underrrättelser om saken

YLE om det hela

Anders Segersven

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar