onsdag 27 maj 2015


Kryptan i Åbo domkyrka

Under golvet i Åbo domkyrka finns en krypta, där det uppbevaras en hel del kistor från högreståndsbegravningar, huvudsakligen 1600-tal. Som bekant hade man för vana att begrava under kyrkogolvet på den tiden, och här har de här vapenprydda kistorna bevarats ytterst väl i mörker och jämn temperatur. Kryptan är inte öppen för allmänheten, och det är ett sällsynt tillfälle att få skåda de heraldiska konststycken som här finns.

Då det gällde begravning av adliga spelade släkt- och anvapen en stor roll. De bars i procession till kyrkan och hängdes upp i kyrkorummet efteråt. Därtill var oftast också själva kistan dekorerad med dessa vapen, ofta ner till fjärde och åttonde led. Här följer en liten heraldisk bildkavalkad från kryptan.

Horn af Kanckas

Brahe, Yxkull, Kurck och Tavast (Stålarm)

Kurck, Stenbock, Kurki-Svärd och Krumme

Kurki-Svärd främst, sedan Krumme

Oxenstierna

Horn af Marienborg

Oxenstierna i främsta rummet


Oxenstierna af Croneborg

Kruse af Kajbala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar