tisdag 25 augusti 2015

Nio nordiska bloggar om heraldik

Noterar - med viss ödmjukhet, det måste erkännas - att Jesper Wasling på Wasling Media har tagit upp denna blogg på listan över "9 best blog on heraldry", den 14.8.2015. Man befinner sig i gott sällskap bland åtta andra nordiska heraldikbloggare.

9 BEST BLOG ON HERALDRY

Nio nordiska bloggare, förresten. Finns det värst många fler som bloggar om (renodlad) heraldik i Norden? I Finland känner jag inte till någon annan, varken på finska eller svenska. Här noterar jag inte bloggare som tangerar ämnet emellanåt, utan att bloggen fördenskull är dedicerad till heraldik allendast.

Anders Segersven

2 kommentarer: