måndag 25 juli 2016

Heraldikern Kimmo Kara erhöll Arvid Berghman-priset


Kimmo Kara. Bildkälla: Heraldiikan opas, HSiF 1998.


Den finska heraldikens grand old man och den ende fortlevande grundande medlemmen av Heraldiska Sällskapet i Finland, Kimmo Kara har erhållit Arvid Berghman-priset för sitt livsverk inom finsk heraldik. Trots den aktningsvärda åldern är han fortfarande vid god vigör och deltar aktivt i verksamheten inom HSiF.


Jag lånar direkt ur tillkännagivandet från arkivverket:


Arvid Berghmans heraldiska stiftelse har belönat Kimmo Kara (f. 1919) för ett livsverk inom finsk heraldik och utveckling av blasonering på finska. Karas böcker "Heraldiikan opas" (1998, red.) och "Vaakunaselitys" (1989, 2. förnyade uppl. 2010) hör till hörnstenarna av finsk heraldisk litteratur. Kara har varit en aktiv aktör inom finsk heraldik sedan 1950-talet då han komponerade tre kommunvapen (Nastola 1954, Kuru 1956 och Aspö 1957).


Stiftelsens ordförande, riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg överlämnade priset vid en tillställning i Finlands Riksarkiv i Helsingfors den 29 juni 2016. Prix Arvid Berghman grundades 1971 och man belönade med priset förtjänster för borgerlig och kommunal heraldik under åren 1972-1994. Finlands Kommunalförbund tilldelades priset 1976 för verket "Suomen Kunnallisvaakunat" (1970). Enligt stadgarna, som förnyades 2011, kan Arvid Berghmans heraldiska pris utdelas till en person från något av de nordiska länderna eller Baltikum för framstående insatser inom både vetenskaplig och konstnärlig heraldisk verksamhet.


I sina skrifter har Karas inriktning varit att redogöra hur heraldikens logik fungerar och borde fungera i modern heraldisk design. Kara konstaterade i sitt tacktal att Berghmans "Heraldiskt vademecum" (1938) var en tidig inspirationskälla för honom, men hans logiska klassifikation av sköldemärkena utmanar den svenska (tyska) traditionen, enligt vilken häroldsbilder ej är "annat än en medelst olikartade linjer [...] verkställd indelning av skölden i fält av olika tinkturer", som Berghman uttryckte det.


Heraldiska Sällskapets i Finland grundande möte i mars 1957 i Helsingfors. Kimmo Kara är tredje från vänster i bakre raden. Bildkälla: Heraldica Fennica, HSiF 1978.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar