tisdag 19 april 2016

Petsamo läns vapen

Ja, Petsamo uppe i norr med hamn vid Ishavet, tillhörigt Finland 1920-1944, var en tid ett län och hade ett vapen, tre stockfiskar (torskar) av guld i svart fält. Vapnet designades av E.O.W. Ehrström och stadfästes 27.1.1921, var i bruk till slutet av år 1921 varefter länet uppgick i Uleåborgs län.Petsamo hade faktiskt "i princip" tillhört Finland sedan 1864, då Alexander II hade tillerkänt Finland området i ersättning för områden kring Systerbäck i Karelen som överförts till Ryssland. De facto kom den här territorialförändringen att stadfästas först i fredsfördraget i Dorpat 1920.


Petsamo fortsatte sin tillvaro som kommun, och som "kommunvapen" användes då länsvapnet (Uleåborgs län 1922-1937 och Lapplands län 1938-1944). Vi bör komma ihåg att detta var före kommunalvapenlagen 1949 så kommuner förde inte vapen i någon större utsträckning. År 1944 avträddes Petsamo till Sovjetunionen.


Petsamo läns vapen förekommer dock ibland som traditionsvapen för det gamla Petsamo, bland annat hos Petsamo-sällskapet.


Wikipedia om Petsamo


Anders Segersven

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar