lördag 2 maj 2015


Eskert Lindormssons släkt

I blått fält tre svärd av silver med fästen av guld, två korslagda och det tredje stolpvis. På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med silver och hjälmbindel av silver och blått. Hjälmprydnad: tre störtade svärd av silver med fästen av guld.

Vapen för Eskert Lindormssons släkt. Teckning av Anders Segersven.
Eskert Lindormsson har i äldre ättartavlor fått adelskap år 1559. Detta är dock ett missförstånd, han företedde 1618 ett frälsebrev av detta år men det var hans svärfars, Bertil Göransson Mjöhunds, med vars dotter Kristina han gifte sig först omkring 1598-99- Tidpunkten för hans eget vapens uppkomst är alltså oklar, men torde vara slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet. Han innehade sedan 1594 Saviniemi kungsgård i Jääskis. Denna fick han som ersättning för innestående lön från tjänstgöring i Polen och Sverige. Samtidigt blev han slottsloven på Viborg från vilken tjänst Sigismund avskedade honom 1598 för misstänkta hertig Karl-sympatier. Sedermera skulle han leda karelska knektar i fält bl.a. i Livland. Hans son Anders vistades utomlands och hördes inte av efter 1626. I hans frånvaro övergick godsen till styvsystern Cecilia Månsdotter Tawast

Källor:

 Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Hausen: Vapensköldar fordom uppsatta i Finlands kyrkor
Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar