söndag 6 mars 2016

Konrad Bitz och släkten Bitz

Konrad Bitz m.fl. i Missale Aboense 1488. Till vänster om Bitz-vapnet Särkilaks (Stjernkors) och till höger vapnet för Åbo stift.

Den mest kände av släkten Bitz är utan tvekan Åbobiskopen Konrad Bitz (biskop 1460 - 1489, död s.å.). Under hans biskopstid inföll ett flitigt kyrkobyggnadsskede i Finland, och omnämnande av honom eller en målning av hans vapen återfinns i flere kyrkor.

Konrad Bitz sigill som biskop. Hans eget vapen till höger, till vänster Åbo stift.

Den förste av hans släkt som dyker upp i handlingarna var Kort Bitzer eller Bizsare i Tenala under de sista åren av 1300-talet. Namnet är uppenbarligen en härledning av "risbit" i betydelsen ung bock. Medlemmarna av släkten har också konsekvent använt sig av en bock i sina vapen, även om hjälmprydnaden har varierat. Bekant är att lagmannen Henrik Bitz har använt sig av en fjäderplym och Henrik Bitz d.y. av fjäderpennor. Konrad Bitz själv använde sig av en ekkvist innan han blev biskop.

Från Finlands medeltidssigill. Henrik Bitz d.y, Knut Bitz och Henrik Bitz d.ä.

Konrad Bitz studerade i sin ungdom i universiteten i Leipzig och Bologna och gjorde därefter karriär vid stiftet i Åbo. Till en av hans förtjänster hör utgivandet av Missale Aboense, den första tryckta boken och enda inkunabeln i Finland.

Kalkmålning i Nykyrko kyrka, Egentliga Finland.

På basis av Missale Aboense, och någon enstaka annan bevarad framställning av Bitz vapen, känner vi till tinkturerna; i fält av guld en upprest svart bock. I vissa fall förekommer en stam som bocken står på.

Teckning av Markku Koponen.

Konrad Bitz lät, förutom att han var aktiv inom kyrkobyggnationen i Finland, också återuppbygga Kustö biskopsslott efter en brand och avled där efter en tids sjukdom 1489. Han är begraven i Petri Pauli kapell i Åbo domkyrka.

Konrad Bitz gravhäll, avtecknad av Elias Brenner och publicerad i K. A. Gottlunds "Otava".

Anders Segersven

Källor:
Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Hausen: Finlands medeltidssigill
Koponen: Suomen keskiajan sukuvaakunoita (manuskript)
Koponen: Heraldica Catholica Fennica
Ahlström-Taavitsainen: Vapenbilder bland kalkmålningarna i Finlands medeltidskyrkor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar