tisdag 12 maj 2015


Ållon i Finland
 
I grönt fält en i stammen bjälkvis ställd ekstam ur vilken uppväxer tre kvistar med ett ekollon i var ända; på den mittersta kvisten två ekblad och på de två andra ett, allt av guld. På hjälmen ett grönt hjälmtäcke fodrat med guld och hjälmbindel av guld och grönt. Hjälmprydnad: en ekstam med kvistar och ollon som i skölden, bladen dock gröna.

Vapen för släkten Ållon i Finland. Teckning av Anders Segersven.
Ållon-släkten leder sitt ursprung till Kullo i Borgå socken. Där bodde vid mitten av 1500-talet Erik Svensson. Han var fogde i Helsingfors år 1560 och gjorde adlig rusttjänst åren 1556 och 1562. Som anhängare till hertig Johan var han med och försvarade Åbo slott mot kung Erik 1563 och räknades därmed av denne till dem som fört ”afvog sköld”. Dömdes till döden men avrättades aldrig av någon anledning; han dog dock redan omkring 1565.

Sonen Jöns Eriksson till Tjusterby i Borgå var fänrik under Axel Kurcks fana och deltog sedermera i Klubbekriget i Klas Flemings trupper. Han adlades år 1586 och med Hans Jönsson Ållon till Kråkö introducerades släkten år 1634 på Riddarhuset under nr. 210.

Hans var knektehövidsman och deltog i kriget mot Ryssland. Hans bana ändade i Borgå den 14. maj 1638 då en Karl Hansson Lindelöf stack ihjäl honom under ett dryckeslag. Han hade flere barn men endast ett av dem, kornetten Johan Hansson, har lämnat spår efter sig. Han stupade 34 år gammal i Litauen år 1656. Om hans syskon vet vi inget och släkten är uppenbarligen utdöd.

Källor:
Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar