söndag 3 maj 2015


Kåskilasläkten

I rött fält en väpnad arm hållande en stolpvis ställd pistol, allt silver. På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med blått och med hjälmbindel av blått och rött. Hjälmprydnad: tre gröna uppväxande skaftade sjöblad.

Kåskilasläktens vapen. Teckning av Anders Segersven.
Vi får konstatera att släktens historia börjar med Göran Månsson till Koskis i Kyrkslätt. Äldre släktböcker har nämnt som hans far Måns Henriksson till Koskila. Detta är felaktigt och Torsten G Aminoff har visat att Göran de facto borde räknas till släkten Grabbe (till Grabbacka i Karis). Grabbesläkten hade ägt Koskis sedan början av 1500-talet. Göran Månsson använde sig dock aldrig av namnet Grabbe och tydligen inte heller av deras vapen. Så adlades han också år 1564 och fick ovanstående vapen. Av någon anledning förde han personligen ett vapen med enbart pistolen bjälkvis. Detta ser vi på ett sigillavtryck från 1569.

Göran Månssons personliga vapen.
Hemskt mycket vet vi inte om Görans levnad. Han gjorde adlig rusttjänst år 1562 och hans hustru hette Karin. Han avled omkring 1575 och efterlämnade barn. För att finna dem måste vi gå till Grabbesläktens stamtavlor.

Sonen hette Mårten Göransson och dog som fogde år 1611. Han igen hade en son Berend som var kvartersmästare och en dotter Karin. Huruvida dessa avkomlingar räknade sig till Görans släkt eller till Grabbesläkten är oklart, likaså huruvida de förde pistolvapnet eller Grabbevapnet. Varken Kåskilasläkten eller Grabbe blev introducerade på Riddarhuset och utslocknade i princip båda med Berend Mårtensson någon gång på 1600-talet. Strängt taget borde man ju inte kalla den för Kåskilasläkten, eftersom härledningen var fel, men namnet är nu en gång förknippat med vapnet. Göran Månssons släkt skulle vara ett annat gångbart alternativ. Även om ätten är tätt förknippad med Grabbarna förtjänar den att bli skilt behandlad pga. det helt representativa vapen man erhöll och de varianter av det som fördes.
Källor:
Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Gentes Finlandiae IV
Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok
Schlegel & Klingspor: Den ointroducerade svenska adelns ättartaflor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar