måndag 11 maj 2015


Huggut

I rött fält en pansarklädd underarm förande en yxa, allt av silver utom skaftet som är av guld. På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med silver och guld samt hjälmbindel av silver, rött och guld. Hjälmprydnad: en uppstigande arm med yxa som i skölden mellan två oxhorn, dexter delat i rött och silver och sinister delat i silver och rött.

Släkten Hugguts vapen. Teckning av Anders Segersven.
Denna nyländska frälsesläkt är känd i två grenar, Bjurbölesläkten och Fasarbysläkten, som uppenbarligen har gemensamt ursprung. Fasarbygrenen förde ett aningen avvikande vapen med en arm framkommande ur ett moln hållande en hammare snarare än en yxa. De tycks båda ha grundat sin frälserätt på en föregiven urkund från 1356. Den bekräftades av Karl IX år 1608. Åtminstone Bjurbölegrenen adlades år 1583 med Henrik Mattsson till Bjurböle och Tarkis i Borgå socken. Han började som skrivare på Åbo slott, blev JohanIII:s gunstling och så småningom bl.a. slottsloven på Kalmar och Stockholms slott. Därtill krigskommissarie 1583 och befallningsman på Kexholm. Han flydde undan hertig Karl från Åbo slott 1599 via Reval till Polen där han hördes av sista gången år 1607. Han var en ivrig förespråkare för Johan III:s liturgi, dvs. den katolskvänliga inriktningen. Under Sigismunds regering blev han definitivt katolik. Hans släkt levde dock vidare och utslocknade kring mitten av 1600-talet.

Fasarbygrenens version av vapnet. Teckning av Anders Segersven.
Fasarbygrenen introducerades däremot på Riddarhuset år 1664 under nr. 691 med Bjurbölarnas papper och vapen. Denna gren skulle ha dött ut först 1825 med kofferdikapten Gideon Huggut men hans samband med sina föregivna förfäder är lindrigt sagt oklara.

Mycket rörande denna släkt är okänt och dimhöljt och det hela underlättas inte av att det fanns ännu en tredje familj Huggut i Veckelax socken på 1600- och 1700-talet vars samband med de två ovannämnda är fullständigt okänt.

Källor:
Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Elgenstiernas ättartavlor
Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar