onsdag 6 maj 2015


Gudmund Arendssons släkt

I rött fält tre i bjälke ställda grankottar av guld. På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med guld och hjälmbindel av guld och rött. Hjälmprydnad: en grön grankvist med tre kottar av guld.

Gudmund Arendssons vapen. Teckning av Anders Segersven.
Släkten (som ibland kallas Granfelt, vilket inte är helt korrekt) får sin början då Gudmund Arendsson till Röfvarnäs i Egentliga Finland adlas, enligt källorna 1586 av Johan III. I samma veva omtalas det att Gudmund varit trogen Johans ”älskelige käre son” Sigismund, då denne blev kung i Polen. Men Sigismund uppsteg på tronen i Polen först i augusti 1587, så hans adelskap måste vara något yngre. Frälse på Röfvarnäs hade han sedan 1579.

Alltnog, han undertecknade Åbo försäkran 1602 och avled någon gång efter 1606. Sin karriär gjorde han i marinen, han var skeppshövitsman och fungerade bl.a. som chef för galejorna i arkliflottan vid Åbo slott. Släkten utslocknade på 1600-talet med hans enda barn, dottern Sofia.

Den än idag fortlevande släkten Granfelt som adlades 1756 upptog de tre gyllene kottarna i rött fält utökat med ett blått fält med värjor och stjärnor. Vissa medlemmar har dock enbart fört kottefältet. Denna släkt har inget direkt samband med Gudmund Arendsson, deras stamfader Berend Eriksson var dock gift med Gudmunds syster Karin någon gång på 1500-talet. Därav tydligen vapenlånet.

Källor:
Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
Schlegel & Klingspor: Den ointroducerade svenska adelns ättartaflor
George Granfelt: Finlands ridderskaps och adels vapenbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar