söndag 10 maj 2015


Mer om den Creutzska graven i Sjundeå kyrka

Vi konstaterade i det förra inlägget att det oidentifierade vapnet i Sjundeå kyrka tillhörde släkten Anrep och hade ingått i anorna för en medlem av den friherrliga släkten Creutz, uppenbarligen en son till Ernst Johan Creutz som dött ung. Finns graven då kvar? Nej, uppenbarligen inte; om vi får tro Reinhold Hausen i ”Anteckningar från en antiquarisk forskningsresa sommaren 1870 i Vestra Nyland”.

 
Kvar i kyrkan finns endast huvudbaneret för Creutz, anvapnen fanns ännu 1870 kvar på kyrkovinden, nu känner vi alltså endast till anvapnet för Anrep från det förra inlägget. Men det har alltså funnits en kista, och den har varit prydd med vapensköldar också, i enlighet med tidens sed. Tre av dessa uppbevaras på Sjundby i Sjundeå, och resten uppenbarligen på Nationalmuseum.
De tre metallvapnen på Sjundby. I mitten Creutz stamvapen, till vänster hjärtvapnet för Creutz och till höger Fleming.

 
Huvudbaneret för friherrliga släkten Creutz hänger fortfarande kvar i kyrkorummet.
 

Kistan är alltså förstörd, även om metallsköldarna som varit på den har tagits tillvara. Men vi kan faktiskt på ett ungefär se hur den sett ut, om vi beger oss till kryptan under Åbo domkyrka. Här uppbevaras fortfarande kistor från samma tid, och denna, uppenbarligen tillhörig någon från släkten Horn af Marienborg, har åtminstone metallvapen som är mycket snarlika de som funnits i Sjundeå kyrka.
De sex återstående anvapnen i metall från den Creutzska kistan har fotograferats på Museiverkets försorg och ser ut så här:
Anrep

Banér

Frille

Hand

Oberlach

von Eckeln
 
Ett stort tack till Carl-Thomas von Christierson för kopiorna av Museiverkets bilder.
Anders Segersven
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar