fredag 8 maj 2015


Vapenidentifiering i Sjundeå kyrka

Jag blev nyligen kontaktad av Sjundeå församling, man hade i kyrkans gömmor hittat ett gammalt vapen som ingen kände till vem det tillhörde. Sådant är ju alltid intressant, och dylikt kommer ju inte före en särskilt ofta, ens för en heraldiker.

Det oidentifierade vapnet i Sjundeå kyrka.
Och visst kunde jag identifiera vapnet. Det är fråga om vapnet för släkten Anrep, en gammal och vittförgrenad ätt ursprungligen från Tyskland och inkommen via Baltikum. Vapnet har uppenbarligen ingått som anvapen för någon av släkten Creutz.

Jag började med samlingen "Vapensköldar fordom upsatta i Finlands kyrkor", en samling avteckningar ursprungligen gjord av Elias Brenner eller någon av hans medhjälpare omkring 1670, utgiven av Reinhold Hausen 1888. Men det fanns inget passande under Sjundeå kyrka. Sedan kollade jag "Anteckningar gjorda under en antiquarisk forskningsresa 1870 i Vestra Nyland" av samme Hausen. Och se, där blev det napp! Se fig. 9.

 
 
Nu hade Hausen inte tydligen lyckats identifiera just fig. 9, så sökandet fick gå vidare. Nu var det i alla fall klart att vårt vapen har ingått som ana i någons huvudbaner i kyrkan. Det måste vara någon bemärkt som verkat i Sjundeå. Först tänkte jag söka bland Flemingarna (eftersom Flemings vapen är främst i Hausens teckning), men tydligen har alla vapnen varit utformade på samma vis - Hausen har förenklat det hela lite, och dessutom så är det någonting i upplägget som för tankarna till Creutz ändå (både fällgallret och korset med stjärnorna har med Creutz anor att göra). Ernst Johan Creutz är kändast i Sjundeå, så varför inte kolla hans anor. Här gick jag över till Elgenstiernas ättartavlor.

Under sökandet började de andra anvapnen i Hausens bild dyka upp, så spåret verkade rätt. Ernst Johan Creutz mormor var Margareta Anrep af Soor. Okej, jag gick några anor vidare innan jag insåg att jag redan hade hittat det. Anrep!

Det intressanta med vapenåtergivningen på den tiden är att man inte alltid var så noga med detaljerna, och ibland får man intrycket att den som utförde vapnen inte alltid själv visste vad det ursprungligen skulle föreställa. God fingertoppskänsla är alltså erfordrat, själv fick jag t.ex. assosciationer till Ingermanland - med en balkvis ström med murar - när jag först såg vapnet. Anreps vapen föreställer ju egentligen en kam (för hästmanar - mankam - de ser faktiskt forfarande ut så där). Nedan några olika versioner av Anreps vapen, som fick mig övertygad om att jag hittat rätt. Den mest typiska version av Anreps vapen är det inte fråga om den här gången.

Versioner av Anrepska vapnet, till vänster från Sagu kyrka och de två till höger återgivna i Heraldisk Tidsskrift, mars 1997.

Ernst Johan Creutz (1619 – 1684) var bl.a landshövding i Nylands och Tavastehus län och president i Åbo hovrätt. Han hade ägor i Sjundeå och var åtminstone tidvis bosatt här.

Nu är ju Ernst Johan Creutz inte begravd i Sjundeå kyrka, han gravsattes först i Åbo domkyrka och senare nedsattes han i Creutzska graven i Pärnå kyrka i Östra Nyland. Den som begravts i Sjundeå kyrka är uppenbarligen en av hans söner som dött som barn, och det här vapnet har alltså varit del i dennes anor. Kan man möjligen anta att dennes huvudbaner och anvapen uppsatts i kyrkan först efter 1670, eftersom Brenner eller medhjälpare inte noterat dem i samlingen upptecknad omkring detta år?

Ännu år 1870 har det alltså funnits en hel uppsättning av dessa anvapen i Sjundeå kyrka, då Hausen ritat av dem. Det skulle vara intressant att veta vad som hänt med de övriga av dem, om det här Anrepska vapnet är det enda som finns kvar.

(Ett tack till Sjundeå församling, som bistått med bilden på det ”okända” vapnet).

Anders Segersven 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar