tisdag 21 februari 2023

 Heraldiska Sällskapet i Finland tar nya tag

Föreläsning pågår i den stora salen på Vetenskapernas Hus. Arkivbild från HSiF:s Facebook-konto.

Det kanske inte har gått de heraldiskt intresserade förbi att Heraldiska Sällskapets i Finland verksamhet har gått på sparlåga sedan coronaepidemin bröt ut år 2020. Allmänna möten har inte hållits och egenligen det enda som fortgått som vanligt är vapenregistreringsfunktionen, eftersom ledamöterna där redan sedan tidigare främst sammankommit via e-post.

Torsdagen den 19 januari hölls sedan ett något försenat årsmöte på Vetenskapernas Hus, som lämpligt nog också öppnat upp igen efter en längre tids renovering, och Anton Eskola som suttit som ordförande under coronatiden avgick och till ny ordförande valdes Unni Leino.


Tidigare ordförande Anton Eskola till vänster och Unni Leino till höger.
 Arkivbild från HSiF:s Facebook-konto.

Heraldiska Sällskapet vädrar morgonluft igen och från vårsäsongen 2023 återupptas de månatliga allmänna sammankomsterna på Vetenskapernas hus. Som bekant från tidigare år möts man som regel den tredje torsdagen i månaden (utom under sommarsäsongen), och till programmet hör en föreläsning i något heraldiskt ämne, kallad STUDIA HERALDICA-serien.


Vetenskapernas Hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors.


Här är programmet för vårsäsongen 2023:

16.3.2023           
kl 18.00 – 20.00
HSiF vårmöte med stadgeenliga ärenden, samt efter det:
"Kunnallisheraldiikka Raaseporin kaupungin alueella ennen ja nyt" (Kommunalheraldiken i Raseborgsregionen förr och nu), av Anders Segersven


20.4.2023                  
kl 18.00 – 20.00
Besök av Henric Åsklund från Svenska Heraldiska Föreningen, som föreläser om Jan Ranekes exlibriskonst.


18.5.2023          
kl 18.00 – 20.00
Unni Leino: "Vaakunaselityksen ja vaakunakuvan suhde" (Förhållande mellan vapenbeskrivning och vapenbild")

Vetenskapernas Hus, placering på kartan.
Föreläsningarna är öppna för allmänheten och är avgiftsfria. Förbehåll för eventuella ändringar naturligtvis, men i mån av möjlighet försöker jag föra in dem här om sådana uppstår.

Notera att föreläsningarna går på finska, förutom Henric Åsklunds föreläsning.

Välkommna!

Anders Segersven, vice ordförande, HSiF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar